Nové zákazky - dispečing

+421 800 900 300

sluzby@santrading.sk

Ing. Juliána Sopúšková

Project Manager


+421 945 503 042

sopuskova@santrading.sk

Vladimír Póč

Prevádzkový riaditeľ


+421 910 939 974

poc@santrading.sk

Róbert Kubík

Obchodný zástupca - Východ


+421 903 720 429

kubik@santrading.sk

Peter Mrázik

Obchodný zástupca - Západ


+421 945 504 849

mrazik@santrading.sk

Napíšte nám