Pri veľkých kombináciách máme v ponuke mulčovač Sauerburger Pegasus so záberom 8 metrov a mučlovač Tehnos so záberom 8,5 metra. Stroje tak isto ako pri žacej kombinácii sa skladajú z čelného mulčovača a zadného mulčovača, ktorý je rozdelený na dve časti a spolu vytvárajú pracovný záber 8 alebo 8,5 metra. Pri stroji Sauerburger Pegasus je možné predný mulčovač upevniť na rám zadného mulčovača, kedy sa vytvorí kombinácia, ktorá sa hodí na traktory s otočným riadením.

Pre menšie plochy alebo zhoršený terén, ponúkame kombinácie predný mulčovač plus zadný priekopový mulčovač. Je to kombinácia veľmi vhodná do členitého terénu. Predné mulčovače využívajú klasickú koncepciu ako pri veľkých kombináciách len s menším pracovným záberom a to 2,5 metra. Zadný priekopový mulčovač má aj preto označenie priekopový lebo mulčovacia hlavica sa náchádza na hydraulicky ovládanom ramene ktorý je zakončený otočným kĺbom. Mulčovacia hlavica sa teda dokáže posúvať do strán a hlavne dokáže pracovať v širokom rozsahu uhlov natočenia, konkrétne + 90 stupňov a - 60 stupňov, preto sa veľmi dobre hodí na mulčovanie priekop, povrchov okolo ciest, vodných tokov a podobne. Na priekopovom mulčovači sa nachádza patentovaný dvojitý kĺb, ktorý pri náraze slúži ako poistka a mulčovaciu hlavicu odtiahne a zároveň pridvihne. Na návrat do spätnej polohy slúžia pružiny. Stroj máme so záberom 2,5 metra. V ponuke máme tak isto horské traktory značky Sauerburger Grip, ktoré sú určené do tých najnáročnejších podmienok. Pri frézovaní pracujeme so značkou Seppi a s modelmi Midiforst o zábere 2,25 a 2,5 metra. Frézy mulčujú materiál do priemeru 30 cm bez zapracovania do pôdy. Hodí sa hlavne na čistenie spálených oblastí pre mulčovanie haluziny alebo úpravu ťažších stojatých porastov.