JAGUAR
V našom portfóliu disponujeme rezačkami značky CLAAS Jaguar. Výkonnostná kategória strojov sa pohybuje od 580 konských síl až po 930 konských síl. Najsilnejšie rezačky 990 a 980 sú agregované s 9 metrovým adaptérom taktiež od značky CLAAS a to Orbis 900. Rezačku Jaguar 970 agregujeme s 7,5 metrovým adaptérom s označením Orbis 750 a Jaguar 870 agregujeme s adaptérom Orbis 600. Pri strojoch využívame drviče zrna s označením MCC MAX a s označením SHREDLAGE. Vyznačujú sa kvalitným podrvením zrna ci už pri dlhšej rezanke, čo vyžaduje živočíšna výroba, ale aj pre potreby bioplynovej stanice, kde je naopak vyžadovaná čo najkratšia rezanka. Všetky rezačky sú vybavené NIR senzorom a tak isto váhou, čo nám umožňuje priamo konzultovať so zákazníkom porezané množstvo hmoty, vlhkosť porezanej hmoty, obsah popolovín, bielkovín a pod., na čo vie zákazník pružnejšie reagovať napríklad pri správnom výbere konzervanta alebo pri ďalšom technologickom postupe práce. Stroje dosahujú výkon od 20 do 40 hektárov za pracovnú smenu, a tak isto sú prispôsobené na prácu v noci, čo im umožňuje ešte viac zvýšiť výkonnosť celej silážnej linky. Rada 900 je vybavená 36 nožovým rezacím bubnom s teoretickou dĺžkou rezu 3,5 – 14,5 mm a rada 800 je vybavená 24 nožovým bubnom s teoretickou dĺžkou rezu 4 – 22 mm. Konštrukcia rezacích bubnov dovoľuje demontáž polovice počtu nožov, a to zabezpečí dvojnásobnú dĺžku rezu ako pri plnom bubne. Stroje sú vybavené tak isto pohonom zadnej nápravy, centrálnym dofukovaním centrálnym mazaním a podobnými technológiami ktoré prispievajú k zvyšovaniu výkonnosti a znižovaniu prevádzkových nákladov.
Odvoz
Ako odvozové prostriedky využívame vleky od firmy Krampe a Krone. Objemy odvozových prostriedkov sa pohybujú od 40m3 až po 56m3. Konštrukčne sa od seba odlišujú v počte náprav a spôsobom vysýpania materiálu. Odvozové prostriedky Krampe Kipper 790 a Krone GX 440 sú postavené na dvojnápravovej konštrukcii, kde je natáčaná zadná náprava tzv. pasívne. Krampe Kipper 790 využíva klasické vysýpanie cez zadnú stranu dvíhaním korby a Krone GX 440 naopak využíva dopravníkový pás, ktorý je spojený s predným čelom na vytláčanie materiálu. Krampe Kipper 900 a Krampe Bandit 980 sú postavené na trojnápravovej konštrukcii, kde je natáčaná predná a zadná náprava pomocou núteného riadenia. Krampe Kipper 900 využíva tak isto klasický vyklápací systém ako Krampe Kipper 790 a Krampe Bandit 980 využíva dopravníkový pás, ktorý ale nie je spojený s predným čelom. Dvojnápravová konštrukcia sa vyznačuje lepšou obratnosťou hlavne v stiesnených priestoroch, zatiaľ čo trojnápravová konštrukcia sa vyznačuje veľmi dobrou stabilitou vo veľkých svahových náklonoch. Tak isto vieme prispôsobiť odvozový prostriedok na vysýpanie v hale alebo v priestore, kde nie je možné dvíhať korbu. Vleky sú prispôsobené na jazdu v rýchlosti 60 km/h, čo jednoznačne zaručuje vysokú dopravnú výkonnosť a tak isto stabilitu a bezpečnosť na cestných komunikáciách.
Kĺbový nakladač
Na spracovanie hmoty v silážnej jame používame kĺbový nakladač značky JCB s označením 435S. Používajú vidly široké 5 metrov. Pri práci je dôležitá tlačná sila, ktorú má JCB 435S enormnú. Výkon 252 konských síl a hlavne točivý moment 1186 Nm je prenášaný cez automatickú prevodovkou s funkciou TorqueLock, ktorý uzamyká prevodový stupeň, aby bol dosiahnutý maximálny prenos točivého momentu. Samozrejme je stroj vybavený full led osvetlením, čo garantuje kvalitnú a bezpečnú prácu aj v noci. Prejazd medzi podnikmi nie je žiadny problém a to vďaka prepravnej rýchlosti 50 km/h.
Utláčanie
Na utláčanie porezanej hmoty používame utláčacie kolesá tzv. „vlakové kolesá“. Je to jednoduchá konštrukcia vlakových kolies, ktoré sú umiestnené v jednom rade na spoločnej osi. Konštrukcia utláčacích kolies dosahuje výborné výsledky a to aj vďaka tomu, že hrana, ktorá sa nachádza na každom kolese preniká ešte hlbšie do porezanej hmoty a vytláča nežiadúci vzduch. Samozrejme k dobrým výsledkom práce napomáha aj samotná váha utláčacích kolies a to je od 3000 kg do 4000 kg.