Na jarnú predsejbovú prípravu pôdy využívame stroje NZ Agressive a Bednar Swifter. Stroje disponujú zábermi 8,9 a 10 metrov. Na spracovanie strniska alebo prípravu pôdy diskovými podmietačmi používame stroje Vaderstad Carrier 625XL a Pottinger terradisc 6001. Stroje majú záber 6 metrov. Pre kombinované kyprenie požívame kyprič Vaderstad Topdown so záberom 4 metre.

NZ Agressive 800 a 900 sú kultivátory vhodné na jarné spracovanie pôdy, urovnávanie hrubej brázdy alebo na vytváranie jemnej štruktúry pôdy pre kvalitné osivové lôžko. Sú vybavené prednými smykmi, ktoré majú možnosť zmeny agresivity priamo z kabíny, čo umožňuje kvalitné urovnávanie povrchu pôdy. Intenzívne vibrujúce radličky AgrillaCobra sú vyrábané z tvrdenej ocele. Vibrácie prerovnávajú pôdu tak, že presúvajú väčšie hrudky zeminy nahor a menšie na dol. To vytvára povrch odolný proti poveternostným vplyvom. Radličky sú od seba vzdialené len 7,5cm a sú umiestnené v piatich alebo šiestich radoch, čo zaručuje dokonalú pokryvnosť v celom pracovnom zábere. Výkon stroja sa pohybuje od 40 do 70 ha za pracovnú smenu. Závisí to veľmi od pracovnej hĺbky, agresivity používania smykov a pod. Stroje agregujeme s traktormi o sile 300 hp.

Bednar Swifter 10000
U nás najväčší ponúkaný predsejbový kompaktor o zábere 10 metrov. Kompaktory SWIFTER vynikajú možnosťou jednoduchej výmeny rôznych pracovných sekcií, vďaka ktorým je možné kompaktor prispôsobiť predsejbovej príprave pôdy pre danú plodinu alebo aj podmienkam daného ročného obdobia a typom pôdy (príprava pôdy na jar/jeseň, vlhká pôda/kamenistá pôda a pod.). Stroj sa skladá z 5 pracovných sekcií. Tvoria ich – kypriče stôp traktora, smyk, prútový valec, radličky, 3 rady utužovacích valcov. Výkon stroja sa pohybuje od 50 do 80 hektárov, podľa pracovnej hĺbky. Agregujeme ho s traktorom od 300 do 400 hp.
Diskové podmietače
Na prípravu pôdy pred sejbou alebo na spracovanie strniska po žatve využívame diskové podmietače od výrobcov Pottinger a Vaderstad. Pri predsejbovej príprave sa stroje osvedčili hlavne v kamenistých pôdach, kde disky nevyťahujú kamene na povrch práveže ich utužovacím valcom vtláčajú späť do pôdy.
Vaderstad Carrier XL 625
Stroj je agregovaný s dvomi radmi diskov s označením TrueCut o priemere 610 mm. Disky sú osadené do tvaru X, čo minimalizuje bočné ťahové sily. Výsledkom je kľudná a priama jazda. Je to tak isto veľká výhoda pri svahovitých pozemkoch, kde by sa pri bočnom náklone ťahové sily zdvojnásobili. Vzdialenosť diskov je 12,5 centimetra a pracovná hĺbka sa môže pohybovať od 5 do 16 centimetrov. Výhodou stroja Vaderstad Carrier XL sú v prvom rade náboje diskov MultiSet. Náboj je uložený excentricky a vďaka tomu je možné meniť uhol natočenia disku na 11, 13 a 17 stupňov. Stroj sa preto vie veľmi dobre prispôsobiť aj väčšiemu množstvu pozberových zvyškov alebo pri tvrdej pôdy zlepšiť prenikavosť do pôdy. Denný výkon stroja sa pohybuje od 30 do 60 hektárov a požiadavka na ťahový výkon je okolo 260 hp.
Pottinger Terradisc 6001T
Požiadavky praxe sú, rovnomerný horizont spracovania s dokonalým premiešaním. Preto Pottinger na svojich podmietačoch optimalizoval priemer, tvar a sklon diskov. Disky s priemerom 580 mm a s agresívnym sklonom zaručujú dokonalé premiešanie rastlinných zvyškov a kvalitné odrezanie strniska. Stroj sa tak isto hodí na predsejbovú prípravu a to aj vďaka dvojitému utužovaciemu valcu, ktorý spätne utuží pôdny profil, a tým zabraňuje unikaniu vlahy z pôdy. Špecifické uloženie diskov TWINARM sa vyznačuje vysokou stabilitou v danej pracovnej polohe. Jedná sa o uchytenie dvoch pracovných ramien na jednej širokej prírube. Výkon stroja sa pohybuje od 30 do 60 hektárov za pracovnú smenu a požiadavka na výkon traktora je od 180 hp.
TopDown 400
Topdown 400 je veľmi intenzívny viacúčelový kultivátor, ktorý zvláda ako plytkú, tak hlbokú kultiváciu počas jedného prejazdu. Dokáže sa prispôsobiť rôznym pracovným podmienkam na poli a predstavuje tak mimoriadne všestranný a výkonný stroj. Použitie stroja umožňuje znížiť počet prejazdov, zachovávať pôdnu vlhkosť, zvýšiť pracovnú kapacitu a znížiť náklady na založenie porastu. Stroj sa skladá zo 4 pracovných sekcií. Podmietacie disky, kypriace radličky, urovnávače a urovnávací valec. Disky intenzívne miešajú pozberové zvyšky a zapracovávajú ich do pôdy. Kypriace radličky dokážu intenzívne miešať a kypriť pôdu do hĺbky až 30 centimetrov. Sú istené hydraulicky s vyhlbovacou silou 700 kg. Hydraulické nastaviteľné rotačné urovnávacie kotúče vytvárajú dokonale uhladený povrch. Hydraulicky nastaviteľný valec konsoliduje pôdny profil v plnej pracovnej hĺbke stroja. Teoretická denná výkonnosť stroja sa pohybuje od 20 do 30 hektárov. Veľmi to závisí od pracovnej hĺbky. Aj keď výrobca udáva potrebný výkon traktora od 200 hp, z vlastných skúseností to agregujeme len so strojom o výkone 370 hp.