Kosenie
Ako prvá operácia pri senážovaní býva kosenie. Na kosenie využívame rôzne kombinácie s rôznymi typmi kondicionérov. V kosách preferujeme značku Pottinger a všetko v prevedení „motýľ“. Najmenší pracovný záber ponúkame 7 metrov a najväčší 10 metrov. Najmenšie kosy sú označené Novadisc a to sú kosy s bočným uchytením. Vyznačujú sa svojou ľahkosťou a dobrou priechodnosťou porastom. Tieto kosy najviac preferujeme na kosenie lúk na seno a hlavne na parcely, kde sú nerovnosti kvôli nízkej hmotnosti a dobrým kopírovacím vlastnostiam. Agregujeme ho s traktorom s 120 konských síl a denný výkon je cca 50 hektárov. Na vyššie denné výkony využívame kosy so stredovým uchytením a to s označením Novacat. Prevedenie máme so záberom 8 metrov s označením X8 a so záber 10 metrov s označením A10. Stroje sú tak isto vybavené valcovým kondicionérom alebo prstovým tzv. „prstový lamač“. Ako doplnkovú službu poskytujeme aj kosenie do pásov, kde je hneď po odkosení vytváraný riadok pomocou zhadzovacích pásov. Eliminuje sa tak potreba zhrňovača, keď je počasie „proti nám“. Denné výkony veľkých kombinácií sa pohybujú od 60 do 80 hektárov a sú agregované s traktormi od 250 konských síl.
Obracanie
Ako doplnkovú službu poskytujeme obracanie krmovín dvomi strojmi značky Pottinger s označením HIT o zábere 8 metrov. Slúži to hlavne ako doplnok pre klientov v prípade potreby lepšieho dosušenia resp. lepšej regulácie vlhkosti pri výrobe sena. Agregujeme to so strojmi od 120 do 180 konských síl s denným výkonom cca 30 – 40 hektárov.
Zhrabovanie
V prípade nevyužitia zhadzovacích pásov na našich kombináciách na kosenie, vieme poskytnúť aj zhrabovanie. Na zhrabovanie využívame stroj od firmy Pottinger s označením TOP o zábere 9 metrov s dvomi rotormi a na vysoké denné výkony poskytujeme službu strojom KUHN so záberom 15 metrov a 4 rotormi. Stroje vedia záber variabilne meniť podľa potrieb zákazníka a pracovných podmienok, aby bol zaručený kvalitný zber rezačkou alebo senážnym vozom.