Sejba husto siatych rastlín
Na sejbu husto siatych rastlín využívame stroj Pottinger Terrasem C6 Fertilizer. Už ako vyplýva z označenia, jedná sa o sejačku so záberom 6 metrov s prihnojovaním. Rozostup sejacích bodiek je 12,5 centimetra a rozostup bodiek, ktoré dávkujú hnojivo je 25 centimetrov. Stroj dokáže vyvinúť tlak na sejaciu bodku až 120 kg, čo zaručuje dobré uloženie osiva aj pri náročnejších pracovných podmienkach. Zásobník o objeme 4200 litrov je rozdelený v pomere 60:40. 60 % zásobníka je určené na osivo a 40 % zásobníka je určené na hnojivo poprípade na prísev medziplodiny. Stroj je taktiež vybavený prípravou pôdy. Pred sejacím ústrojenstvom sa nachádzajú dva rady diskov, ktoré v prípade potreby dokážu pôdu ešte dôkladnejšie pripraviť, aby sa zaručilo kvalitné uloženie osiva. Denný výkon stroja sa pohybuje okolo 50 hektárov za pracovnú smenu a je agregovaný prevažne s traktorom o výkone 370 konských síl.
Presný Výsev
Na presný výsev využívame dva stroje od značky Väderstad a to sú Tempo TPV12 a Tempo TPL 12. Tempo TPV12 je v nesenom prevedení a Tempo TPL12 je v prevedení ťahanom. Výhodou strojov Tempo oproti klasickým sejacím strojom je technológia PowerShoot. Pri klasických sejacích strojoch osivo voľne padá cez trubicu do pôdy. Pri zvýšenej rýchlosti tak dochádza k vibráciám, ktoré značne ovplyvňujú dodržanie nastavenej osivovej dávky. Vďaka technológii PowerShoot je osivo do pôdy vháňané tlakom vzduchu, čo eliminuje všetky faktory ovplyvňujúce dopravu osiva, a tým sa stroj stáva nezávislým na pracovnej rýchlosti. Stoj Tempo TPV12 má pracovný záber 6 metrov. Môže byť nastavený ako 8 riadkový s medziriadkovou vzdialenosťou 75 centimetrov alebo ako 12 riadkový s medziriadkovou vzdialenosťou 45 centimetrov. Stroj je v nesenom prevedení, čo zvyšuje jeho obratnosť aj na členitom teréne. Zásobníky na osivo majú objem 70 litrov na každý rad. Na prihnojovanie využívame čelne nesený zásobník s označením FH 2200 s objemom 2200 litrov. Hnojivo je pod tlakom vzduchu vháňané cez potrubie do sejacieho stroja. Stoj TPL 12 je určený prevažne na veľké plochy. Medziriadková vzdialenosť je nastavená pevne a to na 75 centimetrov čiže 12 radov resp. 9 metrov. Má zásobník na hnojivo o objeme 5000 litrov a zásobníky o objeme 90 litrov na každý rad, čo zaručuje veľký denný výkon s minimálnymi prestojmi na dopĺňanie osiva alebo hnojiva. Obidva stroje majú doplnkovú výbavu na dávkovanie mikrogranulátu, tak isto v podobe zásobníkov na každý rad o objeme 30 litrov. Pri sejbe využívame RTK signál s presnosťou na 3 centimetre a tzv. Section Control, ktorý zaručuje, aby nedochádzalo k presievaniu už zasiatej plochy čo výrazne šetrí osivo a hnojivo. Pri menšej sejačke je priemerný výkon cca 40 hektárov a pri veľkej 60 hektárov za pracovnú smenu.
Prísev tráv
Stroj STP Ripper 300 je špeciálny stroj určený na prísev tráv a obnovu trvalých trávnych porastov, ktorý možno použiť aj na siatie obilnín repky a pod. Hlavným konštrukčným prvkom je masívny rám, ktorý dáva základný predpoklad pre kvalitnú prácu v ťažkých suchých a kamenistých pôdach. Táto technológia aktuálne vykazuje v praxi najvyššiu vzchádzavosť na prisatých pozemkoch v porovnaní s ostatnými technológiami. Stroj má pracovný záber 3 metre a medziriadkovú vzdialenosť 15,5 centimetrov. Priemerný výkon je cca 20 – 30 hektárov za pracovnú smenu.