Aplikácia maštaľného hnoja.
Na aplikáciu maštaľného hnoja využívame rozmetadlá od značky Samson s označením SP 15. Už ako vyplýva s názvu jedná sa o rozmetadlá s objemom 15m3. Sú to jedno nápravové rozmetadlá s dvomi vertikálnymi závitovkami ktoré majú na spodnej časti odhadzovacie lopatky. Stroj dokáže aplikovať maštaľný hnoj do šírky 12 metrov. Pre vysoký denný výkon pracujeme pri aplikácii maštaľného hnoja ako strojová linka. Linka sa skladá zo 4 rozmetadiel a kĺbového nakladača s veľkoobjemovou lopatou. Kĺbový nakladač zaručuje rýchle naloženie rozmetadiel čo zefektívňuje strojovú linku kvôli krátkym prestojom pri plnení. Strojová linka dokáže aplikovať vyše 600 ton hnoja za pracovnú smenu. Všetko závisí hlavne od vzdialenosti skládky hnojiska a parcely na ktorú sa hnoj aplikuje.