Hlavný účel zberu kameňov je znížiť šancu na poškodenie strojov resp. ich rýchle opotrebovanie pri ďalších prácach na poli. Veľakrát sa stane, že keď je napríklad zakladaný viac ročný porast, tak pri následnom kosení alebo rezaní dochádza k poškodeniu hlavných pracovných orgánov na stroji, kvôli skalám, ktoré sa nachádzajú na parcele. Niekedy až takých, že je stroj vyradený z prevádzky, čo značne komplikuje následné práce, dodržanie agrotechnických termínov, znížená kvalita zberaného materiálu, zvýšené náklady na prevádzku a pod. Stroj je určený na to, aby dokázal vyzbierať kamene od 2 do 40 centimetrov. Pracovný záber strojov, ktorých službu poskytujeme je 5,5 m. Stroje sú vybavené dvomi prihŕňačmi, ktoré sústreďujú kamene do stredu stroja, kde sú posúvané prstovým bubnom cez sito do zásobníka s objemom 2 m3. Zásobník je hydraulicky vyklápateľný a vyklápacia hrana činí 2,7 metra. Denný výkon strojov sa pohybuje od 10 do 12 hektárov za hodinu.