PÖTTINGER NOVADISC 730 + NOVACAT 301 PRO

Kombinácia NOVADISC ponúka vysokú pevnosť pri najnižšej hmotnosti. Kosačky NOVADISC sú najľahšie vo svojej triede.

 • Značka: Pottinger
 • Model: Pottinger NOVADISC 730
 • Predná kosa: POTTINGER NOVACAT 301 PRO
 • Záber prednej kosy: 3,04m
 • Typ zariadenia: Zadná + predná kosa
 • Záber: 7,24m
 • Výkon: 7ha/hod.
 • Hmotnosť: 1250kg
 • Agregácia: Traktor 120hp

Čítať viac

POTTINGER NOVACAT X8 ED Collector + NOVACAT 301 ED

Veľmi variabilný stroj na likvidáciu drevín po ťažbe, prípravu na novú sadbu a protipožiarnu prevenciu.

 • Značka: Pottinger
 • Model: Pottinger NOVACAT X8 ED
 • Predná kosa: POTTINGER NOVACAT 301 ED
 • Záber prednej kosy: 3,5m
 • Typ zariadenia: Zadná + predná kosa
 • Záber: 8,3m
 • Výkon: 10ha/hod.
 • Agregácia: Traktor 200hp

Čítať viac

PÖTTINGER NOVACAT X8 RCB Collector + NOVACAT 301 RCB

Ľahký, ale silný stroj pre čistenie spálených oblastí, alebo oblasti zničených prírodnými katastrofami, pre mulčovanie haluziny a úpravy ťažších stojatých porastov.

 • Značka: Pottinger
 • Model: Pottinger NOVACAT X8 RCB
 • Predná kosa: POTTINGER NOVACAT 301 RCB
 • Záber prednej kosy: 3,04m
 • Typ zariadenia: Zadná + predná kosa
 • Záber: 8,3m
 • Výkon: 10ha/hod.
 • Agregácia: Traktor 200ks

Čítať viac

POTTINGER NOVACAT A10 RCB Collector + NOVACAT 351 RCB

Zadná kosa zo žacej kombinácie.

 • Značka: Pottinger
 • Model: Pottinger NOVACAT A10 RCB
 • Typ zariadenia: Zadná kosa
 • Záber: 10m
 • Výkon: 12 ha/hod.
 • Agregácia: Traktor 220hp

Čítať viac

POTTINGER NOVACAT A10 ED Collector + NOVACAT 351 ED

Zadná kosa zo žacej kombinácie.

 • Značka: Pottinger
 • Model: Pottinger NOVACAT A10 ED
 • Typ zariadenia: Zadná kosa
 • Záber: 10m
 • Výkon: 12 ha/hod.
 • Agregácia: 220hp

Čítať viac