Cisterny

Cisterny

Cisterna na vyvážanie tekutých materiálov ako je močovka, digestát, splašková voda alebo dovoz vody k postrekovaču.


Zobraziť viac
Frézy

Frézy

Lesné frézy slúžia na likvidáciu dreveného odpadu a náletových drevín. Takto rozdrvený materiál sa premieša z vrchnou zeminou môže sa následne zatrávniť. Takto vieme rozšíriť obhospodarovanú plochu.


Zobraziť viac
Kosy

Kosy

Kosenie modernými vysoko výkonnými kosami Pottinger.


Zobraziť viac
Lisy

Lisy

Lisovanie okrúhlych a hranatých balíkov je proces zhromažďovania a komprimácie rastlinných materiálov do kompaktných balíkov pomocou lisovacích strojov.


Zobraziť viac
Mulčovače

Mulčovače

Mulčovanie tenších náletov, kríkov, udržiavanie lúk, pasienkov, menej využívaných plôch, pozberových zvyškov a pod.


Zobraziť viac
Odkameňovače

Odkameňovače

Odkameňovanie polí odkameňovačmi zahŕňa efektívne a rýchle odstraňovanie kameňov a iných nežiaducich materiálov z poľnohospodárskej pôdy, čím sa zlepšuje kvalita pôdy.


Zobraziť viac
Príprava pôdy

Príprava pôdy

Príprava pôdy predstavuje dôležitý proces v poľnohospodárstve, aby bola pôda pripravená na výsadbu a rast plodín s optimálnymi podmienkami pre ich zdravý vývoj.


Zobraziť viac
Traktory

Traktory

Moderné traktory ponúkajú vysoký výkon, efektivitu, pohodlie a technologické inovácie, ktoré zvyšujú produktivitu a znižujú prevádzkové náklady.


Zobraziť viac
Vakovače

Vakovače

Vakovače sú vysoko efektívne stroje určené na rýchle a spoľahlivé balenie krmiva, alebo iných rastlinných materiálov do pevných a tesných vakov, čím zabezpečujú dlhodobé skladovanie a zachovanie kvality produktu.


Zobraziť viac