Sejba

Sejba

Sejbu vykonávame modernými strojmi od firmy Pottinger, Vaderstad a STP. Pri poskytovaní sejby vieme poskytnúť sejbu husto siatych rastlín ako je pšenica, jačmeň, repka a pod. Presný výsev na medziriadkovú vzdialenosť 75 cm a 45 cm, ako je napríklad kukurica, slnečnica alebo cukrová repa a prísev tráv do trvalých trávnych porastov bez orbovou technológiou. Stroje na presný výsev a sejbu husto siatych rastlín, sú vybavené aj zásobníkom na dávkovanie hnojiva.


Zobraziť viac
Hnojenie

Hnojenie

Naša služba hnojenia zahŕňa dve metódy: rozmetanie maštaľného hnoja a aplikáciu umelého hnojiva pomocou neseného rozmetadla. Používame rozmetadlo Kuhn Axis 40.2 s dosahom 40 metrov a maximálnym vybavením, ktoré zahŕňa váhu pre presné dávkovanie, možnosť hraničného hnojenia, riadenie sekcií pre zamedzenie prekrytia a variabilné dávkovanie na základe úrodovej mapy, ktorá sa vytvára mapovaním, napríklad dronom. Táto technológia umožňuje cielene aplikovať hnojivo podľa zdravia rastlín a šetriť tak vstupy. Stroj je schopný vyhnojiť viac ako 100 hektárov za pracovnú smenu.


Zobraziť viac
Silážovanie

Silážovanie

V našom portfóliu poskytujeme silážovanie tzv. na kľuč. Naša kompletná linka zabezpečí rezanie siláže najvýkonnejšími strojmi od značky CLAAS a to konkrétne Jaguar 990, 980, 970 a 870. Stroje sú vybavené drvičom zrna MCC MAX a drvičom SHREDLAGE. Na odvoz používame odvozové prostriedky značky Krampe a Krone, poprípade odvozov od subdodávateľov značky Fliegl, Wielton a pod. Objemy odvozových prostriedkov sa pohybujú od 40 m3 do 56 m3. Na spracovanie porezanej hmoty využívame kĺbové nakladače značky JCB a utláčacie valce o hmotnosti 3 – 4 tony.


Zobraziť viac
Vakovanie

Vakovanie

Na vakovanie využívame stroj českého výrobcu Euro Bagging. Prevažne využívame komoru na vaky s priemerom 3 metre. Samozrejme vieme komoru demontovať a založiť komoru na vaky s priemerom 2,7 metra. Stroj agregujeme s traktorom o výkone 185 konských síl, čo je plne postačujúce pre kvalitnú a rýchlu prácu. Vďaka novému systému QUICK ide o permanentné pripojenie ako na prepravu, tak na pnenie vaku bez toho, aby sa počas prípravy stroja musel traktor odpojiť. Tento systém značne uľahčuje a urýchľuje prípravu na vak. Základné funkcie vakovača sa ovládajú na obslužnej plošine ako je posun pásu, zdvíhanie stola a pod. Zvyšné funkcie, ktoré sa ovládajú pri prestavbe vakovača do pracovnej polohy sa ovládajú pomocou ovládača alebo cez wifi pomocou aplikácie v mobilnom telefóne.


Zobraziť viac
Postrekovanie

Postrekovanie

Do nášho portfólia služieb pribudol v roku 2024 samochodný postrekovač značky Agrifac s označením Condor Mountain Master. Volili sme prevedenie ramien 24/36 čo v preklade znamená, pracovná šírka 36 metrov a po zaklopení krajných ramien pracovná šírka 24 metrov. Je to hlavne kvôli tomu, že je to najpoužívanejšia vzdialenosť koľajových riadkov. Ramená majú rozteč postrekových dýz 50 centimetrov a vypínanie sekcií po šírke 1,5 metra. Postreková rampa je vybavená technológiou HTA, čo v preklade znamená HighTechAirPlus.


Zobraziť viac
Senážovanie

Senážovanie

Senážovanie vykonávame kompletnou linkou a to počnúc kosením, obracaním, zhrabovaním, rezaním odvozom a nakoniec konzervovaním, buď do jamy alebo do vaku. Linku vieme prispôsobiť rôznym požiadavkám, či sa to už týka záberu alebo typ kondicionéru poprípade máme možnosť kosiť priamo do pásov. Zábery kosačiek máme od 7 m do 10 m, všetko v prevedení „motýľ“. Obracanie poskytujeme dvomi strojmi o zábere 6 metrov. Zhrabovanie vieme zabezpečiť s dvoj – rotorovým 9 metrovým alebo štvor – rotorovým 15 metrovým zhrabovačom, poprípade vieme zabezpečiť zhrabovanie pásovým zhrabovačom typu Merge. O rezanie sa postarajú dve rezačky značky Jaguar a to 870, 970, 980 a 990. Odvoz zabezpečia vozy Krampe a Krone a nakoniec konzervovanie zabezpečí dvojica na jame JCB 435S a utláčacie valce alebo vakovač Eurobagger LB 310 LG.


Zobraziť viac
Príprava pôdy

Príprava pôdy

Na prípravu pôdy používame stroje od rôznych svetových výrobcov ako sú Väderstadt, Pottinger, Lemken a im podobné. Čo sa týka poskytovania služieb, poskytujeme služby ako je predsejbová príprava pôdy, kyprenie, orba, diskovanie.


Zobraziť viac
Frézovanie

Frézovanie

Pri poskytovaní služieb spojených s mulčovaním a frézovaním využívame značky ako sú Sauerburger, Tehnos a Seppi. V portfóliu máme široký sortiment tipov mulčovačov od široko – záberových kombinácií s pracovnou šírkou do 8,5 až po malé krátke priekopové mulčovače so záberom 2,5 metra alebo lesné frézy, ktoré dokážu drviť porast do priemeru 30 cm.


Zobraziť viac
Mulčovanie

Mulčovanie

Pri poskytovaní služieb spojených s mulčovaním a frézovaním využívame značky ako sú Sauerburger, Tehnos a Seppi. V portfóliu máme široký sortiment tipov mulčovačov od široko – záberových kombinácií s pracovnou šírkou do 8,5 až po malé krátke priekopové mulčovače so záberom 2,5 metra alebo lesné frézy, ktoré dokážu drviť porast do priemeru 30 cm.


Zobraziť viac