Postrekovanie so zásobovaním

Zásobovanie postrekovača vodou je dôležitý faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje denný výkon postrekovača.


Čítať viac

Senážovanie do balíkov

Výroba objemových krmív do balíkov je predpokladom pre zabezpečenie kŕmenia hospodárskych zvierat v prechodnom období...


Čítať viac

Komplexná sejba

Príprava pôdy kompaktorom alebo kypričom, sejba hustosiatych plodín s prihnojovaním, zásobovanie osiva a hnojiva...


Čítať viac

Čistenie TTP (pozemkov)

Komplexné čistenie pozemkov, či už ide o lúky alebo pasienky je v súčasnosti na výslní. Pretože súčasné monitorovanie...


Čítať viac

Maštaľný hnoj

Dodávanie živín do pôdy obsiahnutých v maštaľnom hnoji je v podnikoch so živočíšnou výrobou, čiže s produkciou...


Čítať viac

Silážovanie do jamy

Tri kompletné senážne linky obsahujúce kosenie (prípadne kosenie do riadku) zhrabovanie, rozhŕňanie kĺbovým...


Čítať viac

Silážovanie do vaku

Tri kompletné senážne linky obsahujúce kosenie (prípadne kosenie do riadku) zhrabovanie, 3-4 veľkokapacitné odvozy s uskladnením...


Čítať viac

Senážovanie do jamy

Tri kompletné senážne linky obsahujúce kosenie (prípadne kosenie do riadku) zhrabovanie, rozhŕňanie kĺbovým nakladačom...


Čítať viac

Senážovanie do vaku

Tri kompletné senážne linky obsahujúce kosenie (prípadne kosenie do riadku) zhrabovanie, 3-4 veľkokapacitné odvozy s uskladnením...


Čítať viac